Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 254/04