Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 254/04