Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9881 — Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 254/04