Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 254/04