Mål C-454/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 25 februari 2016 – Europeiska kommissionen mot konungariket Spanien (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 1999/31/EG — Artikel 14 — Deponering av avfall — Befintliga avfallsdeponier som inte uppfyller kraven — Förfaranden för avslutning och efterbehandling)