C-454/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. február 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezetvédelem — 1999/31/EK irányelv — 14. cikk — Hulladéklerakás — A meglévő hulladéklerakók megfelelőségének hiánya — Lezárási és utógondozási eljárások)