Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012 2012 m. balandžio 23 d. kuriuo dėl įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemų diegimo variklinėse transporto priemonėse tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009