Zadeva T-341/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2021 – EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije RADIOSHUTTLE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Zožitev proizvodov, navedenih v prijavi znamke)