Lieta T-341/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. februāra spriedums – EAB/EUIPO (“RADIOSHUTTLE”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “RADIOSHUTTLE” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču klāsta ierobežojums)