Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2107 - TXU Germany/Stadtwerke Kiel) (Text av betydelse för EES)