Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2107 — TXU Germany/Stadtwerke Kiel) (Voor de EER relevante tekst)