Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2107 — TXU Germany/Stadtwerke Kiel) (EØS-relevant tekst)