Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 17/11/1997) keskittymän (Asia N:o IV/M.1037 - NOMURA / BLUESLATE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)