Zaak C-495/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 4 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polen) — Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie / RN (Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Richtlijn 93/13/EEG – Artikel 7, lid 1 – Consumentenkrediet – Toetsing van het oneerlijke karakter van bedingen – Niet-verschenen consument – Omvang van de taak van de rechter)