Mededeling van de Commissie — Technische richtsnoeren voor de indeling van afvalstoffen$