Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om udnævnelse af et medlem af Det Europæiske Kemikalieagenturs bestyrelse