Cauza T-477/19: Acțiune introdusă la 8 iulie 2019 — Medici/Parlamentul