SKRIFTLIG FRÅGA E-1299/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Natur- och miljöskydd i Polen under anslutningsprocessen till Europeiska unionen.