Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ