Zaak 7/79: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van de Conseil d'Etat, afdeling geschillen, van 22 december 1978, in de zaak Gallet tegen minister van landbouw