De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 271, 24. september 1999