Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 324, 30 grudzień 2006