Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 324, 2006. december 30