Úřední věstník Evropské unie, C 324, 30. prosinec 2006