Klausimas raštu E-3565/10 pateikė Alan Kelly (S&D) Komisijai. Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) gairės ir galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) nustatymas