A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 171., 2008.7.5.