Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende EUT C 171 af 5.7.2008