Zadeva T-68/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2016 – Post Bank Iran/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ugovor nezakonitosti — Člen 46(2) Uredbe št. 267/2012 — Člen 215 PDEU — Člen 20(1)(c) Sklepa, 2010/413/SZVP, kakor je bil spremenjen s členom 1, točka 7, Sklepa 2012/35/SZVP — Člen 23(2)(d) Uredbe št. 267/2012 — Temeljne pravice — Člen 2 PEU, člen 21 PEU in 23 PEU — Člena 17 in 52 Listine o temeljnih pravicah — Napaka pri presoji — Enako obravnavanje — Prepoved diskriminacije — Načelo dobrega upravljanja — Obveznost obrazložitve — Zloraba pooblastil — Zaupanje v pravo — Sorazmernost)