Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016