Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9812 – Verily Life Sciences/Santen Pharmaceutical/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 263/01