Case C-349/16: Request for a preliminary ruling from the Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) lodged on 24 June 2016 — T.KUP SAS v Belgische Staat