LUETTELO KOMISSION NEUVOSTOLLE 27.4.-1.5.1998 TOIMITTAMISTA ASIAKIRJOISTA