Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))