Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7859 – OMV / EconGas) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)