Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7859 – OMV/EconGas) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)