Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7859 – OMV/EconGas) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)