Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7859 – OMV / EconGas) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)