Zadeva T-155/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. marca 2020 – AP/EIS (Ničnostna in odškodninska tožba – Javni uslužbenci – Zaposleni EIS – Uslužbenčeva predložitev odpovedi iz osebnih razlogov – Dopust zaradi hude bolezni, ki se je začel pred datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki ga je izbral uslužbenec – Zahteva za preklic odpovedi po datumu prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki ga je izbral uslužbenec – Zavrnitev EIS, da bi sprejela retroaktivni preklic odpovedi – Preložitev datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi bolniškega dopusta – Možnost uporabe člena 33 kadrovskih predpisov EIS – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)