Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 250, 18 september 2002