Steunmaatregel van de staten — Spanje — Steunmaatregel nr. C 3/07 (ex NN 66/06) — Gereguleerde elektriciteitstarieven in Spanje — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken (Voor de EER relevante tekst )