Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 211, 30 sierpień 2005