Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 211, 2005. augusztus 30