Vec C-398/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  28. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen (Spoločná obchodná politika — Vyrovnávacie clá — Ochrana proti subvenčným praktikám — Nariadenie (ES) č. 1599/1999 — Drôty z nehrdzavejúcej ocele — Ujma výrobnému odvetviu Spoločenstva — Príčinná súvislosť)