Zaak C-398/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — AGST Draht und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen (Gemeenschappelijke handelspolitiek — Compenserende rechten — Bescherming tegen subsidiepraktijken — Verordening (EG) nr. 1599/1999 — Roestvrij staaldraad — Schade toegebracht aan bedrijfstak van Gemeenschap — Causaal verband)