Sag C-398/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 28. februar 2008 — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH mod Hauptzollamt Aachen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Fælles handelspolitik — udligningstold — beskyttelse mod subsidier — Rådets forordning (EF) nr. 1599/1999 — tråd af rustfrit stål — skade på EF-erhvervsgrenen — årsagsforbindelse)