Vec C-283/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2008 — Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo