Sag C-283/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene