Kommissionens forordning (EØF) nr. 2680/77 af 5. december 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 834/74 om fastsættelse af nødvendige foranstaltninger til undgåelse af forstyrrelser på sukkermarkedet på grund af prisforhøjelsen i denne sektor for sukkerproduktionsåret 1974/1975