Zadeva C-596/18 P: Pritožba, ki jo je LS Cable & System Ltd vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-439/14, LS Cable & System Ltd/Komisija