Stališče Sveta v prvi obravnavi: Stališče Sveta (EU) št. 3/2016 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici